การสนับสนุนทางเทคนิค

วิธีตรวจสอบหมายเลข IMEI

อุปกรณ์ระบบแอนดรอยด์
  • ไปที่แอปพลิเคชันเมนู
  • เลือก 'การตั้งค่า'.
  • ทางด้านซ้ายจะมีเมนู กรุณาเลือก 'รายละเอียดของตัวเครื่อง...''
  • หมายเลข IMEI และ MAC จะปรากฎขึ้น