การสนับสนุนทางเทคนิค

วิธีค้นหาหมายเลขซีเรียลของผลิตภัณฑ์

โน๊ตบุ๊ค
  • กรุณาตรวจสอบสติ๊กเกอร์ใต้เครื่องโน๊ตบุ๊คของคุณ
  • ซีเรียลนัมเบอร์จะอยู่เหนือหรือใต้บาร์โค้ด
Eee PC
  • กรุณาตรวจสอบสติ๊กเกอร์ใต้เครื่อง Eee PC ของคุณ
  • ซีเรียลนัมเบอร์จะอยู่เหนือหรือใต้บาร์โค้ด ขึ้นต้นด้วย 'SN:'.
PDA / GPS / Smartphone
  • ซีเรียลนัมเบอร์จะอยู่ใต้เครื่องของอุปกรณ์หรือใต้แบตเตอรี่
LCD Monitor
  • กรุณาตรวจสอบสติ๊กเกอร์ด้านหลังจอ LCD ของคุณ
  • ซีเรียลนัมเบอร์จะอยู่เหนือหรือใต้บาร์โค้ด